Acest site este dedicat iubitorilor de Liturgică.

Liturgica este acea disciplină a Teologiei Practice ce se ocupă cu studiul metodic și sistematic al cultului divin public al Bisericii.

Obiectul Liturgicii este cultul, iar prin cult se înțelege totalitatea actelor, formelor și a rânduielilor practicate de Biserică, care au scop preaslăvirea lui Dumnezeu și a sfinților și prin care se împărtășește credincioșilor harul sfințitor al lui Dumnezeu.

Studiul Liturgicii se împarte în două subdomenii:

  1. Liturgica Generală (teoretică), care prezintă teoretic noțiunea de cult, înțelesul ei, originile și evoluția cultului, dar și elementele din jurul cultului: liturgice săvârșitorii, timpurile liturgice (anul bisericesc și subdiviziunile lui), locașurile de cult, obiectele întrebuințate, etc.
  2. Liturgica Specială (practică), care se ocupă cu studiul amănunțit al formelor și rânduielilor de cult, adică a sfintelor slujbe cu tot ce stă în legătură cu ele (istorie și evoluție, rânduiala și tipicul lor explicate istoric, doctrinar sau simbolic).