Preotul Cristian ALEXANDRU s-a născut la data de 30 decembrie 1986 în orașul Buzău. Între anii 2002 și 2007 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Giurgiu, iar între 2007 și 2011 pe cele ale Facultății de Teologie Ortodoxă din București, susținând lucrarea de licență cu titlul „George Breazu și contribuția lui la muzicologia bizantină”, sub coordonarea Pr. Lect. Univ. Dr. Zaharia Matei. Pe când urma cursurile Seminarului din Giurgiu a fost remarcat pentru calitățile vocale și recomandat Marelui Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, Arhim. Antim David, spre angajare. În anul 2007 este angajat ca psalt al Catedralei Patriarhale, iar în luna decembrie 2008 este hirotonit diacon pe seama acesteia. Din anul 2010 a slujit ca diacon la biserica Boteanu din București, până în iunie 2014 când a fost hirotonit preot pe seama bisericii Sfântul Dumitru din localitatea Afumați, jud. Ilfov. În calitate de membru al grupului de psalți Tronos – al Catedralei Patriarhale, părintele Cristian Alexandru s-a distins printr-o contribuție deosebită la promovarea muzicii psaltice. Activ prin numeroase observații (constructive adeseori) la repetițiile grupului Tronos, Cristian s-a remarcat prin timbralitatea vocii sale, cu o bună consistență și un glas condus de cursivitate în frazare. În prezent este masterand al Universității de Muzică din București.